LPC9/2014
ID intern unic:  351976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 9
din  14.02.2014
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 117
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 73 din Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , a deşeurilor şi resturilor de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice, pile şi baterii de pile electrice uzate şi acumulatoare electrice uzate” se exclud.
    Art. II. – Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16–17, art. 101), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1) litera c), cuvintele „ , a deşeurilor şi resturilor de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice, pile şi baterii de pile electrice uzate şi acumulatoare electrice uzate” se exclud.
    2. La anexa nr. 3 se exclude poziţia:
8548 10

Deşeuri şi resturi de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice, pile şi baterii de pile electrice uzate şi acumulatoare electrice uzate


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 9. Chişinău, 14 februarie 2014.