OMFC20/2014
ID intern unic:  352015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 20
din  17.02.2014
cu privire la modificarea şi completarea
unui Raport trimestrial/anual
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 309     Data intrarii in vigoare : 07.03.2014
    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. În formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013:
    1.1. După poziţia „Datoria privind neonorarea obligaţiilor întreprinderilor municipale faţă de buget pentru împrumuturile recreditate şi împrumuturile primite în baza garanţiei (23)”, codul rîndului 753, se introduce poziţia „Bunuri materiale primite în folosinţă cu titlu gratuit în baza contractului de comodat (24)”, codul rîndului 754.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                          Anatol ARAPU

    Nr. 20. Chişinău, 17 februarie 2014.