*OMFC185/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  352049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 185
din  23.12.2013
cu privire la aprobarea şi abrogarea unor
Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 312-314     art Nr : 1921     Data intrarii in vigoare : 31.12.2013
    În conformitate cu prevederile articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă următoarele formulare:
    - nr.1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice”;
    - nr.1u „Raport privind primirea şi distribuirea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar”;
    - nr.2u „Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar”;
    - nr.2 „Raport privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor pe componenta de bază”;
    - nr.2 PI „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
    - nr.2 PI-BUAT „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
    - nr.4d „Raport privind plasarea mijloacelor soldurilor temporar libere la conturile de depozit”;
    - nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale”;
    - nr.4ds „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială”;
    - nr. 4-I fs „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special conform clasificaţiei bugetare”;
    - nr. 4-II fs „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special pe tipuri de venituri şi măsuri”;
    - nr.4mt „Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor”;
    - nr.4v „Raport privind circulaţia mijloacelor valutare”;
    - nr.5 „Raport privind circulaţia mijloacelor fixe”;
    - nr.6 „Raport privind circulaţia valorilor materiale”;
    - nr.15 „Raport privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale”;
    - anexa nr.1 la Cerinţele la întocmirea Notei explicative la Raportul despre executarea bugetelor instituţiilor publice „Descifrarea decontărilor cu debitorii şi creditorii”.
    2.  Se abrogă ordinele ministrului finanţelor:
    - nr.35 din 5 aprilie 2005 cu privire la aprobarea unor formulare ale rapoartelor trimestriale şi anuale;
    - nr.49 din 26 mai 2005 cu privire la aprobarea unor formulare ale rapoartelor trimestriale şi anuale;
    - nr.96 din 21 noiembrie 2005;
    - nr.46 din 28 aprilie 2006 cu privire la aprobarea unor rapoarte lunare şi trimestriale;
    - nr.11 din 1 februarie 2007 cu privire la aprobarea unui formular tip al rapoartelor trimestriale / anuale;
    - nr.41 din 28 martie 2008 cu privire la modificarea unor formulare tip ale rapoartelor;
    - nr.57 din 26 mai 2008 cu privire la modificarea unor formulare tip ale rapoartelor;
    - nr.105 din 8 decembrie 2008 cu privire la aprobarea formularului tip al bilanţului instituţiilor publice finanţate de la buget;
    - nr.57 din 17 iulie 2009 cu privire la aprobarea unor formulare tip ale rapoartelor trimestriale / anuale;
    - nr.41 din 3 aprilie 2012 cu privire la aprobarea, modificarea şi completarea unor Rapoarte trimestriale / anuale.
    - nr.96 din 1 iulie 2013 cu privire la aprobarea, modificarea şi completarea unor formulare ale rapoartelor financiare trimestriale / anuale ;
    - nr.158 din 8 noiembrie 2013 cu privire la aprobarea unui Raport trimestrial / anual.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                  Anatol ARAPU

    Nr. 185. Chişinău, 23 decembrie 2013.

   
formular nr.1

    formular nr.1u

    formular nr.2u

    formular nr.2

    formular nr.2 PI

    formular nr.2 PI-BUAT

    formular nr.4d

    formular nr.4

    formular nr.4ds

    formular nr.4-I fs

    formular nr.4-II fs

    formular nr.4mt

    formular nr.4v

    formular nr.5

    anexa

    formular nr.6

    formular nr.15

    anexa nr.1