OIFPSA186/2014
ID intern unic:  352135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 186
din  27.02.2014
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară)
a contribuabililor oneşti, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1373
din 17 august 2013
Publicat : 14.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 60-65     art Nr : 346
      Abrogat prin OIFPS396 din 06.05.15, MO150-159/19.06.15 art.1058; în vigoare 19.06.15

     Întru continuarea bunei tradiţii de stabilire şi menţinere a unor relaţii de încredere cu contribuabilii, în scopul stimulării contribuabililor care îşi achită integral şi în termen obligaţiile fiscale, în temeiul art. 133 alin (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    Regulamentul cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti aprobat prin Ordinul IFPS nr.1373 din 17 august 2013 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.213-215/1462 din 27.09.2013) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La pct. 3 noţiunea „prag de semnificaţie” va avea următorul cuprins:
    “prag de semnificaţie - calculări în rezultatul controlului ale plăţilor de bază în sumă ce nu depăşeşte plafonul prevăzut de art. 244 din Codul penal”.
    2. La pct.5 cuvintele „a actelor de control” a substitui cu sintagma „a rezultatelor controalelor”.
    3. A exclude capitolul VI, inclusiv anexa nr. 1.
    4. La pct. 14:
    1) lit. b) va avea următorul cuprins:
    “b) nu a admis restanţă la bugetul public naţional la situaţia din ultima zi a semestrului de gestiune”;
    2) lit. e) va avea următorul cuprins:
    “e) sumele obligaţiilor fiscale calculate în ultimul an calendaristic examinat au sporit faţă de anul precedent”;
    3) lit. f) va avea următorul cuprins:
    “f) suma obligaţiilor fiscale calculate pe parcursul perioadei examinate constituie cel puţin 10% anual din veniturile din vînzări ”;
    4) după lit. f) a completa cu lit. g) cu următorul cuprins:
    “g) salariul mediu al angajaţilor depăşeşte salariul mediu lunar pe economie.”.
    5. Punctul 16 a expune în următoarea redacţie:
    “16. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale/Direcţia generală a marilor contribuabili analizează criteriile descrise la pct. 14, întocmesc lista candidaţilor pentru stimulare  morală (nonfinanciară) şi o prezintă către data de 15 a lunii următoare semestrului gestionar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”.
    6. A exclude pct. 16.1 şi 16.2.
    7. A exclude lit. a) din pct. 24.
    8. Anexa nr.1.1. la Regulament a expune în următoarea redacţie: “Anexa nr.1. la Regulament”.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                             Ion PRISĂCARU

    Nr. 186. Chişinău, 27 februarie 2014.