LPC30/2014
ID intern unic:  352371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 30
din  13.03.2014
pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii
 de cetăţeni
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 172     Data intrarii in vigoare : 01.04.2014
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106–108, art. 512), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 6, alineatul (13) se abrogă.
    2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Cuantumul alocaţiei
    Cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern, inclusiv:
    a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – 30%;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie – 80%;
    c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 80%.”
    3. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cuantumul alocaţiei pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului constituie 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern, pentru fiecare copil.”
    4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Cuantumul alocaţiei
    Cuantumul alocaţiei pentru persoane vîrstnice constituie 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern.”
    5. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Cuantumul alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere constituie 75% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern.”
    6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Cuantumul ajutorului de deces
    Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al persoanei neasigurate este identic cu cel al ajutorului acordat în caz de deces al persoanei asigurate şi este stabilit, anual, în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.”
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 aprilie 2014.
    (2) Guvernul, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Igor CORMAN

    Nr. 30. Chişinău, 13 martie 2014.