HGO271/2014
ID intern unic:  352588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 271
din  09.04.2014
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii
„Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind implementarea
acesteia

Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 298
  În scopul dezvoltării şi promovării sectorului culturii şi pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova „INTEGRAREA EUROPEANĂ: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE” 2013-2014, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă:
   Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, conform anexei nr.1;
   Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, conform anexei nr.2.
   2. Ministerul Culturii va prezenta Guvernului anual, pînă la 15 martie, raportul cu privire la realizarea prevederilor Strategiei şi a Planului de acţiuni nominalizate.
   3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
   vor întreprinde măsurile necesare în vederea executării, în termenele stabilite, a acţiunilor preconizate pentru implementarea Strategiei  şi a Planului de acţiuni nominalizate;
   vor informa Ministerul Culturii anual, pînă la 10 februarie, despre executarea Strategiei  şi a Planului de acţiuni nominalizate.
   4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă  măsuri privind realizarea Strategiei şi a Planului de acţiuni  nominalizate.
   5. Finanţarea  acţiunilor prevăzute în prezenta hotărîre se va efectua din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
   6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Culturii.

   PRIM-MINISTRU                                                                Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul culturii                                                                    Monica Babuc
   Ministrul finanţelor                                                                Anatol Arapu

   Nr. 271. Chişinău, 9 aprilie 2014.

   anexa nr. 1

   anexa nr. 2