HGC284/2014
ID intern unic:  352640
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 284
din  22.04.2014
pentru modificarea anexei nr.1
la Regulamentul-tip cu privire la înregistrarea
şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 310
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   În anexa nr.1 la Regulamentul-tip cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1074 din 30 decembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală şi modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art. 1180), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „cu dimensiunile la litere şi cifre de 11x76 mm. De exemplu:” se substituie cu textul: „cu dimensiunile literelor şi cifrelor, după cum urmează:
   1) înălţimea literelor şi cifrelor de 76 mm;
   2) grosimea liniilor de formare a literelor şi cifrelor de 11 mm;
   3) lăţimea literelor şi cifrelor de 49,5 mm şi, respectiv, de 44 mm;
   4) distanţa dintre codul unităţii administrativ-teritoriale şi abrevierea localităţii, precum şi dintre abrevierea localităţii şi numărul de înregistrare de 10 mm;
   5) alte distanţe dintre litere şi cifre de 5 mm. Model:


   PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul agriculturii
   şi industriei alimentare                                                     Vasile Bumacov
   Ministrul afacerilor interne                                               Dorin Recean
   Ministrul transporturilor
   şi infrastructurii drumurilor                                              Vasile Botnari

   Nr. 284. Chişinău, 22 aprilie 2014.