OMTIDCM44/2014
ID intern unic:  352672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 44
din  27.03.2014
cu privire la operarea unor modificări şi completări
la Instrucţiunea provizorie  privind modul de eliberare
şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul
auto internaţional
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 477
    MODIFICAT
    OMTID109 din 03.07.15, MO185-189/17.07.15 art.1288


    În scopul ajustării Instrucţiunii provizorii privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto international, aprobată prin ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 11 din 16.01.2010, în conformitate cu prevederile pct. 54 din  Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006, şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
ORDON: 
    [Pct.1 abrogat prin OMTID109 din 03.07.15, MO185-189/17.07.15 art.1288]
    2. La pct. 9.9. din Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto international, aprobată prin ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 11 din 16.01.2010, sintagma ”autorizaţiilor” se substituie cu sintagma ”autorizaţiilor CEMT şi/sau autorizaţiilor unitare”, iar după sintagma ”90 de zile calendaristice” se completează cu o propoziţia ”În cazul nerestituirii către Agenţie a autorizaţiilor CEMT retrase, agentului transportator nu i se vor mai elibera autorizaţii unitare pînă la restituirea autorizaţiilor CEMT retrase”.
    3. Autoritatea administrativă ”Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentului ordin.
    4. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Cebotari Vladimir, viceministru.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                                   Vasile BOTNARI

    Nr. 44. Chişinău, 27 martie 2014.