LPC54/2014
ID intern unic:  352895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 54
din  03.04.2014
pentru completarea articolului 16 din Legea
nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire
la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 300
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Cota maximă a cheltuielilor prevăzute pentru salarizarea angajaţilor instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi principiile şi criteriile pentru determinarea coeficientului de multiplicare se stabilesc anual prin negocieri între Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, sindicatul de ramură, separat pe tipuri de asistenţă medicală.
    (6) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se stabileşte anual prin legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în funcţie de posibilităţile financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 54. Chişinău, 3 aprilie 2014.