DPO1143/2014
ID intern unic:  352911
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1143
din  07.05.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Ştefan PETRACHE
Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 308
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanţială la procesul de renaştere naţională, domnului Ştefan PETRACHE, interpret de muzică uşoară, i se conferă „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1143-VII. Chişinău, 7 mai 2014.