DPO1146/2014
ID intern unic:  352914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1146
din  08.05.2014
privind numirea doamnei Ludmila BARBOS
în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni
Publicat : 16.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 115-119     art Nr : 310
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Ludmila BARBOS se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1146-VII. Chişinău, 8 mai 2014.