HPO76/2014
ID intern unic:  353101
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 76
din  16.05.2014
pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014–2015
privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie
pe anii 2011–2015
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 316
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Planul de acţiuni pe anii 2014–2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011, conform anexei.
    Art. 2. – Autorităţile şi instituţiile publice vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea planului de acţiuni nominalizat.
    Art. 3. – Centrul Naţional Anticorupţie va asigura coordonarea realizării planului de acţiuni menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Igor CORMAN

    Nr. 76. Chiţinău, 16 mai 2014.

   
planul de acțiuni