HGM349/2014
ID intern unic:  353172
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 349
din  26.05.2014
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 410
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                       Gheorghe Şalaru
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu

    Nr. 349. Chişinău, 26 mai 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului  nr. 349
din 26 mai 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 401 din 3 aprilie 2003 „Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67-69, art. 423), cu modificările ulterioare, cifra „369” se substituie cu cifra „ 365 ”.
    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 847 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art. 925), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, sintagma „Lista instituţiilor din subordinea Ministerului Mediului” se substituie cu sintagma „Lista autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul Mediului are calitatea de fondator”;
    b) la punctul 2, cifra „51” se substituie cu cifra „65”;
    2) la anexa nr. 1 punctul 7, subpunctul 18) va avea următorul cuprins:
    „18) asigură sincronizarea politicilor de mediu cu procesul de modernizare tehnologică a guvernării”;
    3) la anexa nr. 2:
    a) sintagma „Serviciul juridic” se substituie cu sintagma „Secţia juridică”;
    b) se completează în final cu poziţia „Serviciul e-Transformare”;
    4) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 847
din 18 decembrie 2009


LISTA
autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor
publice în care Ministerul Mediului are calitatea de fondator

    1) Autorităţi administrative:
    Agenţia „Apele Moldovei”
    Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
    Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
    Inspectoratul Ecologic de Stat
    Serviciul Piscicol
    2) Instituţii publice:
    Serviciul Hidrometeorologic de Stat
    Institutul de Ecologie şi Geografie (subordonare dublă: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Mediului)”.