OMSC377/2014
ID intern unic:  353197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 377
din  06.05.2014
despre modificarea şi completarea Anexei nr. 1
la Ordinul nr. 492/139A din 22 aprilie 2013„Cu privire
la medicamentele compensate din Fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală”
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 737
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al RM
nr.  979 din 28 mai 2014
Ministru _____________ Oleg EFRIM


    În temeiul articolului 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr.38-39, art.280), al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr.330 din  23 decembrie 2013  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 9-13, art.20), Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr.26-27, art.176), Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1372 din  23 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr.176-181, art.1477), a pct. 29 din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002, al pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului – limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
O R D O N Ă M:
    1. Anexa nr.1 la Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 492/139A „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1) Capitolul 1 MEDICAMENTE COMPENSATE PARŢIAL (în mediu cu 50 %):
    punctul 1.1) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE se completează cu poziţiile:
    „ (006) METOPROLOLUM
    Suma fixă compensată pentru  următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 25 mg (comprimate)  –  0 lei 18 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 17 bani (fără TVA)
    2. 50 mg (comprimate)  – 0 lei 34 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 31 bani (fără TVA);
    (049) CLOPIDOGRELUM* (pentru tratamentul pacienţilor după angioplastiile coronariene)
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 75 mg (comprimate) – 6 lei 07 bani (inclusiv TVA) - 5 lei 62 bani (fără TVA);
    (050) SIMVASTATINUM* (pentru pacienţii cu lipidemii genetic determinate)
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 20 mg (comprimate)  –  3 lei 80 bani (inclusiv TVA) - 3 lei 52 bani (fără TVA);”
    la punctul  1.1) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE poziţia:
     „(040) SOTALOLUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 80  mg (comprimate) – 0 lei 74 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 69 bani (fără TVA);
    2. 160 mg (comprimate) – 1 leu 10 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 02 bani (fără TVA);”
    se exclude;
    la punctul 1.2) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV  poziţia:
    „(034) METRONIDAZOLUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 500 mg (comprimate) – 0 lei 96 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 89 bani (fără TVA);”
    se exclude;
    2) Capitolul 2  MEDICAMENTE COMPENSATE PARŢIAL (în mediu cu 70 %) se completează cu punctul 2.3 cu următorul cuprins:
    „2.3) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR APARATULUI DIGESTIV (CIROZĂ BILIARA PRIMITIVĂ, COLANGITA SCLEROZANTĂ PRIMARĂ, HEPATITA ŞI CIROZA CU SINDROM COLESTATIC):
    (014) ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM*
    Suma fixă compensată pentru  următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 250 mg (capsule)  –  3 lei 34 bani (inclusiv TVA) - 3 lei 09 bani (fără TVA);
    2. 300 mg (capsule)  –  5 lei 76 bani (inclusiv TVA) - 5 lei 33 bani (fără TVA); ”
    3) Capitolul 3 MEDICAMENTE COMPENSATE INTEGRAL (100%):
    punctul 3.5) PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE (DEMENŢĂ, SCHIZOFRENIE, TULBURARE AFECTIVĂ BIPOLARĂ, EPILEPSIE CU TULBURĂRI PSIHICE) se completează cu poziţiile:
    „ (522) HALOPERIDOLUM
    Se acceptă pentru compensare următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 5 mg (comprimate);
    (523) LEVOMEPROMAZINUM
    Se acceptă pentru compensare următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 25 mg (comprimate); ”
    punctul 3.10) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR OFTALMOLOGICE (GLAUCOM) se completează cu poziţia:
    „(393) TRAVOPROSTUM+TIMOLOLUM*
    Se acceptă pentru compensare următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 0,004%+0,5% - 2,5 ml (picături oftalmice, soluţie);”
    punctul 3.12) PENTRU TRATAMENTUL MUCOVISCEDOZEI se completează cu poziţia:
    „(051) TOBRAMYCINUM*
    Se acceptă pentru compensare următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 28 mg (capsule cu pulbere de inhalat )”
    Capitolul 3 se completează cu punctul 3.13 cu următorul cuprins:
    „3.13) PENTRU TRATAMENTUL SCLEROZEI MULTIPLE:
    (394) INTERFERONUM–β-1a*
    Se acceptă pentru compensare următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 22 μg (Sol. pentru injecţii, Seringi preumplute);
    2. 44 μg (Sol. pentru injecţii, Seringi preumplute);”
    Notă: * formele farmaceutice respective se vor prescrie pacienţilor numai în urma deciziei  Comisiilor specializate instituţionale republicane/ teritoriale, conform prevederilor ordinului Ministerului Sănătăţii, în limitele cantitative anuale aprobate şi în limitele mijloacelor financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală destinate  capitolului dat.
    2. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Mihai Ciocanu, viceministrul sănătăţii, şi dlui Iurie Osoianu, vicedirectorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                                     Andrei USATÎI

    Nr. 377. Chişinău, 6 mai 2014.

    DIRECTORUL GENERAL AL COMPANIEI
    NAȚIONALE DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                  Mircea Buga

    Nr. 200 A. Chişinău, 6 mai 2014.