HGM438/2014
ID intern unic:  353461
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 438
din  11.06.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 483
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2.  Asigurarea financiară a punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul şi în limita cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele instituţiilor vizate.

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                   Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Valentina Buliga

    Nr. 438. Chişinău, 11 iunie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 438
din 11 iunie 2014MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul  4 alineatul doi, cuvintele „şefului Inspectoratului naţional de patrulare” se substituie cu cuvintele „şefului Inspectoratului General al Poliţiei”;
    2) în nota la tabelul nr.1, cuvintele „care asigură” se substituie cu cuvintele „care participă la”, iar după poziţia „Direcţia inspectare efectiv” se introduce poziţia „Direcţia generală securitate publică”.
    3. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la alineatul unu, textul „17374 unităţi (dintre care 168 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 759 unităţi – personal auxiliar” se substituie cu textul „17542 de unităţi (dintre care 681 de unităţi – personal auxiliar)”;
    2) la alineatul trei, textul „17216 unităţi (dintre care 148 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale şi 759 unităţi – personal auxiliar)” se substituie cu textul „17384 de unităţi (dintre care 681 de unităţi – personal auxiliar)”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1064), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifrele „9220”, „183”,  „120”,   „2590” şi  „6510” se substituie, respectiv, cu cifrele „9243”, „106”, „111”, „2621” şi „6511”;
    2) la anexa nr. 1, poziţia „Secţia relaţii internaţionale” se substituie cu poziţia „Direcţia relaţii internaţionale”, iar poziţia „Direcţia securitate publică” se exclude;
    3) anexa nr. 2 se completează în final cu poziţia:
    „Direcţia generală securitate publică”.