DPO1237/2014
ID intern unic:  353828
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1237
din  08.07.2014
privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului de Asociere între Republica Moldova,
pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre
ale acestora, pe de altă parte
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 441
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1237-VII. Chişinău, 8 iulie 2014.