LPO112/2014
ID intern unic:  353829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 112
din  02.07.2014
pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova,
pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 442
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1.
– Se ratifică Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Igor CORMAN

    Nr. 112. Chişinău, 2 iulie 2014.


    ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA, PE DE O PARTE, ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE ŞI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE ALTĂ PARTE

    ANEXA I-XIV

    ANEXA XV-XVC

    ANEXA XVD

    ANEXA XVI-XXVI

    ANEXA XXVII-XIIH

    ANEXA XXVIII-XXVIIID

    ANEXA XXIX-XXXIV

    ANEXA XXXV

    PROTOCOL I

    PROTOCOL II

    PROTOCOL III

    PROTOCOL IV