OMFC112/2014
ID intern unic:  354239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 112
din  29.07.2014
privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013
cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte
lunare, trimestriale şi anuale

Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 1097
    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale, se operează următoarele modificări :
    1. În punctul 1, se modifică şi se expun în următoarea redacţie formularele:
    1.1. Formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice”;
    1.2. Formularul nr.2 PI „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
    1.3. Formularul nr.2 PI-BUAT „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                              Anatol ARAPU

    Nr. 112. Chişinău, 29 iulie 2014.

   
formularul nr.1

    formularul nr.2 PI

    formularul 2 PI-BUAT