RMO293/2014
ID intern unic:  354881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 293
din  03.10.2014
R E C T I F I C A R E
Publicat : 03.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 293-296     art Nr : 17
    În Legea nr. 173 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 august 2014, nr. 231-237, art. 531:
    1. La art. II pct. 12 art. 25 alin. (6), în loc de „instituţiilor” se va citi „instrucţiunilor”.
    2. La art. II pct. 33 art. 61 alin. (1), în loc de „debitorul gajist” se va citi „creditorul gajist”.