*LPO166/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  354920
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  11.07.2012
pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare
„Moldova 2020”
Publicat : 30.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 245-247     art Nr : 791
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Articol unic. – Se aprobă Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 166. Chişinău, 11 iulie 2012.STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE: 7 SOLUŢII
PENTRU CREŞTEREA ECONOMICĂ ŞI REDUCEREA SĂRĂCIEI