HGO843/2014
ID intern unic:  355168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 843
din  08.10.2014
pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind
colaborarea în complexul energetic şi combustibil
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 907
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii acestora.

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Natalia Gherman

    Nr. 844. Chişinău, 8 octombrie 2014.