*HGO533/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  355354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 533
din  13.07.2011
cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din
sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice
Publicat : 22.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 118-121     art Nr : 606
    În scopul implementării prevederilor art.7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art.9 alin.(5) şi art. 72 alin.(4) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art. 183), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii va efectua modificările de rigoare în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare  publice republicane, municipale şi raionale, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.466 din 19 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.21-24, art.47).
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                                      Mihail Moldovanu
    Ministrul sănătăţii                                                                      Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                    Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 533. Chişinău, 13 iulie 2011.


    lista