DPO1373/2014
ID intern unic:  355452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1373
din  12.11.2014
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului  Nicolae OSMOCHESCU
Publicat : 15.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 344     art Nr : 653
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea principiilor fundamentale ale constituţionalismului democratic şi ale statului de drept, pentru contribuţie substanţială la afirmarea ştiinţei şi practicii juridice naţionale şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Nicolae OSMOCHESCU, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1373-VII. Chişinău, 12 noiembrie 2014.