HGC988/2014
ID intern unic:  355840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 988
din  10.12.2014
cu privire la instituirea părţii moldoveneşti a Consiliului
de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Publicat : 12.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 366-371     art Nr : 1070
    În scopul implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 şi ratificat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.422), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În conformitate cu articolul 435 din Acord, se instituie partea moldovenească a Consiliului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană în componenţa membrilor Guvernului, funcţia de copreşedinte fiind exercitată de Prim-ministru.
    2. Membrii părţii moldoveneşti în Consiliul de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, în funcţie de agenda şedinţelor, pot fi însoţiţi de conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi alţi înalţi funcţionari.
    3. În activitatea sa Consiliul de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană se va călăuzi de regulamentul aprobat în modul stabilit de Acordul de Asociere.
    4. Secretariatul din partea Republicii Moldova în cadrul Consiliului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană va fi asigurat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 9 noiembrie 2001 „Cu privire la aprobarea componenţei părţii moldave în Consiliul de Cooperare între Republica Moldova şi Uniunea Europeană” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.136-138, art. 1263).

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                  Natalia Gherman

    Nr. 988. Chişinău, 10 decembrie 2014.