DPO1415/2014
ID intern unic:  356022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1415
din  18.12.2014
privind numirea doamnei Sofia ARAMĂ în funcţia
de judecător la Judecătoria Cimişlia
Publicat : 23.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 385     art Nr : 697
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Sofia ARAMĂ se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Cimişlia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 1415-VII. Chişinău, 18 decembrie 2014.