OMFC02/2015
ID intern unic:  356358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 02
din  12.01.2015
privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013
cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte
lunare, trimestriale şi anuale
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 56     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    Întru executarea articolului 11, alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 1, se modifică şi se expun în redacţie nouă următoarele formulare:
    1.1. Formularul nr. 2 PI „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.1 la prezentul ordin);
    1.2. Formularul nr.2 PI-BUAT „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.2 la prezentul ordin);
    1.3 Formularul nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale” (anexa nr.3 la prezentul ordin).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                         Anatol ARAPU

    Nr. 02. Chişinău, 12 ianuarie 2015.

    formular nr.2 PI

    formular nr.2 PI - BUAT

    formular nr.4