AMAEIE/2006
Внутренний номер:  356456
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 2006
от  14.11.2006
de cooperare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale
între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova şi Oficiul de Brevete
al Republicii Bulgaria*
Опубликован : 01.01.2009 в Tratate Internationale Nr. 40     статья № : 138     Дата вступления в силу : 14.11.2006