DPO1449/2015
ID intern unic:  356799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1449
din  04.02.2015
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 40
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Victor SANDU şi doamna Svetlana TIZU se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1449-VII. Chişinău, 4 februarie 2015.