DPO1450/2015
ID intern unic:  356800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1450
din  04.02.2015
privind numirea domnului Mihai MURGULEŢ
în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani,
municipiul Chişinău
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 41
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Mihai MURGULEŢ se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1450-VII. Chişinău, 4 februarie 2015.