CMAE158/1982
Внутренний номер:  357319
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
КОНВЕНЦИЯ Nr. 158
от  22.06.1982
CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ
DIN INIŢIATIVA PATRONULUI*
Опубликован : 01.01.1999 в Tratate Internationale Nr. 11     статья № : 267     Дата вступления в силу : 14.02.1998