LPC23/2015
ID intern unic:  357732
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  27.02.2015
pentru modificarea Legii privind administraţia
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
Publicat : 27.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 93
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 90 şi articolul 92 alineatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, cifrele „2015” se substituie cu cifrele  „2019”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 23. Chişinău, 27 februarie 2015.