DPO1492/2015
ID intern unic:  357852
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1492
din  28.03.2015
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Pavel CEBANU
Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 112
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a muncii îndelungate şi prodigioase în domeniul culturii fizice şi sportului, pentru merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea fotbalului moldovenesc, contribuţie la consolidarea relaţiilor de colaborare cu structurile internaţionale de profil şi activitate organizatorică intensă, domnului Pavel CEBANU, preşedinte al Federaţiei Moldoveneşti  de Fotbal, i se conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1492-VII. Chişinău, 28 martie 2015.