HGM121/2015
ID intern unic:  357876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 121
din  30.03.2015
cu privire la aprobarea însemnelor uniformei şi a normelor
de echipare cu uniformă a ofiţerilor de protecţie al Serviciului de
Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 150
    MODIFICAT
   
HG886 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.988
    EMO105 din 01.05.15, MO105-109/01.05.15 pag.31


    NOTĂ:
   
În titlul și în textul Hotărîrii cuvintele „efectiv” și „colaborator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „personal” și „ofiţer de protecţie al”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG886 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.988


     În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (7) şi art. 32 din Legea  nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 120-121, art. 470), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164-165, art. 478), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    culoarea corporativă a Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr.1;
    însemnele uniformei ofiţerilor de protecţie al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr.2;
    obiectele de uniformă pentru ofiţerii de protecţie al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr.3;
    normele de asigurare cu echipament a ofiţerilor de protecţie al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr.4.
    2. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat se învesteşte cu dreptul de a aproba:
    regulile de deţinere, exploatare şi gestionare a echipamentului;
    normele temporare (pînă la 2 ani) de asigurare cu echipament a unor categorii de ofiţeri de protecţie, luînd în considerare specificul serviciului;
    nomenclatorul preţurilor la echipament;
    normele de asigurare cu echipament special, sanitar-gospodăresc, sportiv, corturi şi prelate.
    3. Trecerea la uniforma nouă se va efectua treptat, în limitele mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în bugetul de stat pe anul respectiv pentru Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1463 din 19 decembrie 2008 „Cu privire la uniforma specială şi însemnele distinctive ale ofiţerilor de protecţie al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.21).

    PRIM-MINISTRU                                           Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                           Anatol Arapu

    Nr. 121. Chişinău, 30 martie 2015.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG886 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.988]
    [Anexa nr.2 modificată prin EMO105 din 01.05.15, MO105-109/01.05.15 pag.31]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG886 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.988]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG886 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.988]