LPC50/2015
ID intern unic:  357936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 50
din  03.04.2015
pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal 
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 07.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 84     art Nr : 120
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 96 litera b) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, liniuţa a cincea va avea următorul cuprins:
    „– 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, şi la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 0808, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291 –  sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 50. Chişinău, 3 aprilie 2015.