LPC53/2015
ID intern unic:  358184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 53
din  03.04.2015
privind modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII
din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente
Publicat : 28.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 102-104     art Nr : 166
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 52–53, art. 368), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 61:
    se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Preţul de producător la medicamente aprobat în lei poate fi revizuit de către Ministerul Sănătăţii la cererea solicitantului sau din oficiu:
    a) în cazul în care se constată deprecierea cu mai mult de 5% a monedei naţionale în raport cu valuta preţului inclus în Catalogul naţional de preţuri (USD/EUR) de la data emiterii ordinului ministrului sănătăţii de aprobare a preţului de producător şi menţinerea acestei modificări a cursului oficial mediu de schimb valutar în decurs de cel puţin o lună de zile;
    b) în cazul în care se constată aprecierea cu 3% şi mai mult a monedei naţionale în raport cu valuta preţului inclus în Catalogul naţional de preţuri (USD/EUR) de la data emiterii ordinului ministrului sănătăţii de aprobare a preţului de producător şi menţinerea acestei modificări a cursului oficial mediu de schimb valutar în decurs de cel puţin o lună de zile.
    (22) Preţul de producător la medicamente inclus în Catalogul naţional de preţuri, atît în lei, cît şi în valută, poate fi diminuat oricînd la cererea solicitantului, indiferent de oscilaţiile cursului valutar.”
    la alineatul (6), sintagma „Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”.
    2. În textul legii, sintagma „Agenţia Medicamentului” se substituie cu sintagma „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 53. Chişinău, 3 aprilie 2015.