HGA254/2015
ID intern unic:  358621
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 254
din  14.05.2015
cu privire la aprobarea Strategiei de creştere a competitivităţii
industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 291
    Abrogată prin HG904 din 24.09.18, MO416-422/09.11.18 art.1114    În scopul creării condiţiilor pentru dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei şi sporirea competitivităţii acesteia pe plan internaţional, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    Strategia de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Strategiei nominalizate:
     vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Strategiei;
    vor informa anual, pînă la data de 10 februarie, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor despre executarea Strategiei.
    3. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 31 martie, raportul privind implementarea Strategiei menţionate.
    4. Coordonarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                    Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Stephane Christophe Bride
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                          Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu

    Nr. 254. Chişinău, 14 mai 2015.

    anexa nr.1

    anexa nr.2