OMTIDC69/2015
ID intern unic:  358637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 69
din  07.05.2015
cu referire la operarea unor modificări la Instrucţiunea
provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor
unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
nr. 11 din 16.01.2010
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 804
    În scopul simplificării procedurii de eliberare a autorizaţiilor unitare pentru operatorii de transport rutier, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, ale Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
ORDON:
    1. La pct. 9.9. din Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 11 din 16.01.2010, sintagma “90 de zile” se substituie cu sintagma “30 de zile”.
    2. Autoritatea administrativă “Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Iulian Postică, viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                Vasile BOTNARI

    Nr. 69. Chişinău, 7 mai  2015.