DPO1585/2015
ID intern unic:  358954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1585
din  28.05.2015
privind conferirea de titluri onorifice
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 270
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la promovarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului Emil GAJU      - actor şi regizor la Teatrul Naţional
                                            „Mihai Eminescu”
    domnului
    Igor MACARENCO     - solist de operă la Teatrul Naţional
                                            de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
    domnului
    Alexei TERENTIEV      - solist de balet la Teatrul Naţional
                                            de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
    doamnei
    Cristina TERENTIEV     - solist de balet la Teatrul Naţional
                                             de Operă şi Balet „Maria Bieşu”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Iurii BIVOL                    - maestru de balet în Ansamblul de
                                             Cîntece şi Dansuri Populare „Fluieraş”
    doamnei
    Tatiana COSTIUC         - lector superior la Academia de Muzică,
                                             Teatru şi Arte Plastice
    domnului
    Anatolie LUPU               - membru al Uniunii Muzicienilor din
                                             Moldova
    doamnei
    Irina MARTÎNIUC         - muzicolog-prezentator la Filarmonica
                                             Naţională „Serghei Lunchevici”
    doamnei
    Ecaterina MONUL         - artist de balet în Ansamblul de Cîntece
                                             şi Dansuri Populare „Fluieraş”
    domnului
    Vasile SÎTARI                - lector superior la Academia de Muzică,
                                             Teatru şi Arte Plastice;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Isac FARBER                  - conducător al Ansamblului „Trio-Prestij”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1585-VII. Chişinău, 28 mai 2015.