*OMF92/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  359034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 92
din  24.06.2013
cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip
pentru instituţiile publice
Publicat : 05.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 1016     Data intrarii in vigoare : 05.07.2013
    Întru executarea prevederilor articolului 16 alineatul (2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    1. Se aprobă Politica de contabilitate tip pentru instituţiile publice, conform anexei nr.1.
    2. Autorităţile publice centrale, în baza Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice, vor elabora şi aproba Politica de contabilitate tip pentru instituţiile publice din domeniul patronat, care va conţine la necesitate prevederi suplimentare, ce ţin de specificul activităţii acestora, şi o vor coordona cu Ministerul Finanţelor, în termen de pînă la 1 august 2013.
    3. Instituţiile publice vor elabora şi vor aproba Politica de contabilitate a instituţiei publice în baza Politicii de contabilitate tip elaborate şi aprobate de către ministerele de ramură, în termen de pînă la 1 octombrie 2013.
    4. Politica de contabilitate poate fi completată şi/sau modificată în cazul reorganizării instituţiei publice, în cazul modificării şi completării actelor legislative şi normative, ce ţin de evidenţă contabilă şi raportare financiară, în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                            Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 92. Chişinău, 24 iunie 2013.

   
anexa nr.1