LPC100/2015
ID intern unic:  359097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 100
din  21.05.2015
pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005
privind aprobarea Nomenclatorului  domeniilor de formare profesională şi
al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, ciclul I
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 282
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
     Art. I. – În compartimentul „6. AGRICULTURĂ” din anexa nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art. 476), cu modificările ulterioare, poziţia „61 Ştiinţe agricole” se completează cu o nouă subpoziţie şi specialitate după cum urmează:
619 Siguranța produselor
alimentare
 
240
 

619.1 Siguranța produselor alimentare

 
    Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Andrian CANDU

    Nr. 100. Chişinău, 21 mai 2015.