LPC109/2015
ID intern unic:  359099
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 109
din  28.05.2015
pentru completarea articolului 7 din Codul fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 284
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 7 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Modificările şi/sau completările prezentului cod şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 109. Chişinău, 28 mai 2015.