DPO1654/2015
ID intern unic:  359519
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1654
din  26.06.2015
privind numirea doamnei Corina ALBU
în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 357
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Corina ALBU se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1654-VII. Chişinău, 26 iunie 2015.