HGC124/2015
ID intern unic:  359529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 124
din  30.03.2015
cu privire la asigurarea stabilității sistemului bancar
din Republica Moldova
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 460
    În temeiul art. 3 alin. (1) lit. f), art. 3 alin. (2), art. 33 lit. c) şi art. 42 alin. (1) din Legea cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397-399, art.704) şi în baza procesului-verbal nr. 3/2015 din 26 martie 2015 al Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, Guvernul Hotărăşte:
    1. Se acceptă propunerea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară de acordare de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate, a creditelor de urgenţă în sumă de pînă la 5340 milioane lei, în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar şi de emitere a garanţiei (garanţiilor) de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei.
    2. Garanţia de stat va fi emisă de Ministerul Finanţelor în termen de 2 zile lucrătoare din data emiterii prezentei Hotărîri, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 938-11 din 13 noiembrie 2014.
    3. Prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 938-11 din 13 noiembrie 2014 se aplică respectiv şi prezentei Hotărîri.
    4. Hotarîrea Guvernului nr. 938-11 din 13 noiembrie 2014 “Cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale”, se modifică după cum urmează:
    la punctul 3, sintagma “în termen de pînă la 4 luni din data de la care produce efecte juridice garanţia” se substituie cu sintagma “în termenul stabilit de Ministerul Finanţelor de comun acord cu Banca Naţională a Moldovei”.

    PRIM-MINISTRU                                           Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                         Stephane Christophe Bride
    Ministrul finanţelor                                          Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                             Vladimir Grosu

    Nr. 124. Chişinău, 30 martie 2015.