*HBNC119/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  359646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 119
din  30.04.2015
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale
a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii
Publicat : 08.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 734     Data intrarii in vigoare : 30.04.2015
    În temeiul art. 17, 26 lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în consideraţie Raportul asupra inflaţiei nr. 2, 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual.
    2. Se menţin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual.
    3. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 20.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menţinere a rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti 8 iunie 2015 – 7 iulie 2015.
    4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul.
    5. Punctul 3 al prezentei hotărîri intră în vigoare la data de 8 iunie 2015.
    6. Din data intrării în vigoare a punctului 3 al prezentei hotărîri se abrogă punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 25 din 29.01.2015 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.29-32 art. 244).
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                        Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 119. Chişinău, 30 aprilie 2015.