OIFPSC580/2015
ID intern unic:  359783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 580
din  03.07.2015
cu privire la operararea unor modificări la Ordinul IFPS
nr. 1758 din 29.12.2014
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1282
    În temeiul art. 133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-196/656 din 05.10.2010), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Punctul 1 din Ordinul IFPS nr.1758 din 29.12.2014 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie se completează în final cu următorul text:
73

S.R.L. ,,Dinova”

1013600023837
74

I.M ,, Auto Mall” S.R.L.

1008611002014
75

“Orbico MA” SRL

1009600004970

    2. Direcţia economico-financiară, în baza listei aprobate conform punctului 1 din prezentul ordin, va elibera serii şi numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către subiecţii menționați.
    La depunerea cererilor pentru obţinerea seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici vor prezenta mostrele de hîrtie specială cu însemne de protecţie care urmează a fi utilizată pentru imprimarea facturilor fiscale în scopul verificării conformităţii hîrtiei speciale cerinţelor stabilite în pct.5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.
    La solicitarea ulterioară a seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici ce beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale vor prezenta Direcţiei economico-financiare darea de seamă în formă liberă privind seria şi diapazonul de numere utilizate.
    3. La reorganizarea subiecţilor menţionaţi în prezentul ordin, succesorilor nou-creaţi ai drepturilor acestora, din data înregistrării de stat, li se va acorda dreptul de imprimare de sine stătător a facturilor fiscale prin completarea prezentului ordin.
    4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 580. Chişinău, 3 iulie 2015.