OMTIDC109/2015
ID intern unic:  359848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 109
din  03.07.2015
cu privire la operarea unor modificări la
Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidență
a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional
Publicat : 17.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1288
    În scopul ajustării Instrucțiunii provizorii privind modul de eliberare şi evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional, aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.11 din 16.01.2010, în temeiul prevederilor Legii nr. 150 din 17.07.2014 privind aprobarea Codului transporturilor rutiere şi al prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
ORDON:
    1. Se abrogă pct.1 din Ordinul nr. 44  din  27.03.2014 cu privire la operarea unor modificări și completări la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidență a autorizațiilor unitare pentru traficul auto internațional.
    2. Autoritatea administrativă “Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentului ordin.
    3. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Iulian Postică, viceministru.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                 Vasile BOTNARI

    Nr. 109. Chişinău, 3 iulie 2015.