AMAE/2004
Внутренний номер:  359940
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОГЛАШЕНИЕ Nr. 2004
от  20.05.2004
DE COLABORARE ÎN DOMENIUL TINERETULUI ŞI
SPORTULUI ÎNTRE DEPARTAMENTUL TINERET ŞI
SPORT AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL
 TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII BULGARIA*
Опубликован : 30.12.2005 в Tratate Internationale Nr. 30     статья № : 440     Дата вступления в силу : 20.05.2004