MMAE/2004
Внутренний номер:  359943
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
MEMORANDUM Nr. 2004
от  20.05.2004
PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIILE SECURITĂŢII
SOCIALE A POPULAŢIEI ŞI PIEŢEI MUNCII ÎNTRE
MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL
REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL MUNCII ŞI
 POLITICII SOCIALE AL REPUBLICII BULGARIA*
Опубликован : 30.12.2005 в Tratate Internationale Nr. 30     статья № : 458     Дата вступления в силу : 20.05.2004