DPO1684/2015
ID intern unic:  359970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1684
din  15.07.2015
privind numirea domnului Veaceslav NEGURIȚA
în funcția de judecător la Judecătoria Călărași
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 396
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Veaceslav NEGURIȚA se numește, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Călărași.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1684-VII. Chişinău, 15 iulie 2015.