OMFA104/2015
ID intern unic:  359987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 104
din  14.07.2015
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor
nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea
unor rapoarte lunare, trimestriale și anuale
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 1327     Data intrarii in vigoare : 24.07.2015
    Abrogat prin OMF129 din 08.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1707; în vigoare 18.09.15

    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor rapoarte lunare, trimestriale și anuale se operează următoarele modificări:
    1. În punctul 1, se modifică şi se expun în următoarea redacţie formularele:
    1.1. Formularul nr.1 “Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor bugetare” (anexa nr.1 la prezentul ordin);
    1.2. Formularul nr.2u ”Raport privind primirea și utilizarea valorilor materiale și mijloacelor bănești, primite cu titlu de ajutor umanitar” (anexa nr.2 la prezentul ordin).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUl FINAN'ELOR                                              Anatol ARAPU

    Nr. 104. Chişinău, 14 iulie 2015.


    formularul nr.1

    formularul nr.2u